View Single Post
  #20  
Old 02-07-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 19325
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Dracula 3: The Path of the Dragon (PC) | 2.90 GB
Release Date: Aug 21, 2008
Genre: Adventure
Link (s): hotfile | uploading | rapidshare

Gameplay offers some similarly unwelcome surprises, at least after you get past all of the "Brand X" stuff. Dracula 3 is dry, traditional, and stilted. Nevertheless, there is one big changeup here in regard to puzzles. The designers chose to move away from cliched vampire plot devices and play up a more modern "It's the 20th century--there are no such things as vampires!" vibe that apparently seeks to explain bloodsucker fear as mere peasant legend. This is a nice switcheroo from the standard stake-the-fanged-guy credulity that usually accompanies any game about Dracula. But it's also pretty disingenuous in that you know from the very beginning that Father Arno won't be discovering that vampires are just make-believe after all.


That would have been a cool surprise after all of the buildup about Vlad Tepes, neck hematomas, and weird blood disorders, but it's hard to pull back from supernatural explanations when you've got Dracula rising from his coffin on the cover of the game. So the story eventually goes right where you see it heading from the beginning, despite the lame attempts to fake you out.

Dracula 3: Path of the Dragon Tech Info
Publisher: Encore Software, Inc.
Developer: Kheops Studio
Genre: Adventure
Release Date: Aug 21, 2008 (more)
ESRB: TEEN

Minimum System Requirements
System: Pentium III 800 MHz or equivalent
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 2000 MB
Download:(File-Rack & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/a74m1f99/acula_3_T%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26717685/7124694/acula_3_T_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8399268/acula_3_Tlinks.txt.html

Gameplay cung cấp một số ngạc nhiên không mời mà tương tự như vậy, ít nhất là sau khi bạn vượt qua tất cả các công cụ "" Nhãn X. Dracula 3 là khô, truyền thống, và stilted. Tuy nhiên, có một changeup lớn ở đây trong quan đến câu đố. Các nhà thiết kế đã chọn để di chuyển ra khỏi các thiết bị âm mưu cliched ma cà rồng và chơi lên một hiện đại hơn "Đó là thế kỷ 20 - không có những thứ như vampires!" vibe rằng để giải thích rõ ràng tìm sợ bloodsucker nông dân chỉ là truyền thuyết. Đây là một switcheroo đẹp từ các cổ phần tiêu chuẩn-the-fanged-guy hay tin đó thường đi kèm với bất kỳ trò chơi về Dracula. Nhưng nó cũng đẹp, không thành thật tại mà bạn biết từ đầu rằng Cha Arno sẽ không được phát hiện rằng vampires là chỉ cần thực hiện, tin rằng sau khi tất cả.


Điều đó sẽ có được một bất ngờ mát sau khi tất cả các sự tích tụ về Vlad Tepes, hematomas cổ, và các rối loạn máu kỳ lạ, nhưng khó để kéo trở lại từ giải thích siêu nhiên khi bạn đã có Dracula tăng từ quan tài của mình trên bìa của trò chơi. Vì vậy, câu chuyện cuối cùng đi đúng nơi mà bạn nhìn thấy nó thuộc nhóm từ đầu, bất chấp các nỗ lực để lame giả bạn ra ngoài.

Dracula 3: Path of the Dragon Công nghệ Thông tin
Nhà xuất bản: Encore Software, Inc
Phát triển: Kheops Studio
Thể loại nhạc: Phiêu lưu
Ngày phát hành: Ngày 21 tháng 8 năm 2008 (khác)
ESRB: TEEN

Hệ thống tối thiểu
Hệ thống: Pentium III 800 MHz hoặc tương đương
RAM: 256 MB
Video Memory: 64 MB
Hard Drive Space: 2000 MBDeep Shredder 12 [RELOADED]
Platform: PC | English | ISO | 2.2Gb
Genre: Chess

Deep Shredder 12 by Stefan Meyer Kahlen. No other chess program has won so many world championship titles. The new edition of Deep Shredder is stronger than all previous versions. Meyer Kahlen: “The improvements are visible all over the place. Especially the search and the evaluation have become much more precise. The engine is 100 Elo points stronger than the predecessor Shredder 11.”

What you get:
* The new Deep Shredder 12 multiprocessor engine
* Extensive and continually improved Shredder 12 openings book
* New Fritz 12 user interface
* Photo realistic 3D boards in five different designs
* Topical database with 1.5 million games
* 12 months basic access to the world’s biggest chess server Playchess.com


Shredder‘s world championship titles:
* Jakarta 1996: Micro computer world champion
* Paderborn 1999: Unlimited world champion
* London 2000: Micro computer world champion
* Maastricht 2001: Micro computer world champion
* Maastricht 2002: Blitz computer world champion
* Graz 2003: Unlimited world champion and Blitz computer world champion
* Tel Aviv 2004: Blitz computer world champion
* Reykjavík 2005: Blitz computer world champion
* Mainz 2006 Chess960 computer world champion
* Amsterdam 2007: Blitz computer world champion.

System requirements:
Minimum: Pentium III 1 GHz, 1.5 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3), Windows 7,
DirectX9 graphics card with 256 MB RAM,
DVD-ROM drive,
Windows-Media Player 9, internet access (playchess.com, updates and activation).

Recommended: PC Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz,
3 GB RAM,
Windows 7, DirectX10 graphics card (or compatible) with 512 MB RAM or more, 100% DirectX10 compatible sound card,
Windows Media Player 11,
DVD ROM drive and internet access (playchess.com, updates and activation)

1. Unrar.
2. Burn or mount the image.
3. Install the game.
4. Copy the cracked ChessBaseAdminTool.exe from the /Crack directory on the DVD to your installation directory and run it.
5. Use the keygen to activate offline. Reenter the serial when you start the game for the first time.
6. Play the game.
Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/f48f9am6/rld-sh12%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26580706/27aa63e/rld-sh12_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8386250/rld-sh12links.txt.html

Deep Shredder 12 bởi Stefan Meyer Kahlen. Không có chương trình cờ tướng khác đã giành được danh hiệu như vậy rất nhiều chức vô địch thế giới. Ấn bản mới của Deep Shredder là mạnh hơn tất cả các phiên bản trước đó. Meyer Kahlen: "Những cải tiến có thể nhìn thấy khắp nơi. Đặc biệt là tìm kiếm và đánh giá đã trở nên chính xác hơn. Động cơ là 100 Elo điểm mạnh hơn so với người tiền nhiệm Shredder 11. "

Những gì bạn nhận được:
* Các mới Deep Shredder 12 multiprocessor động cơ
* Sâu rộng và liên tục cải tiến Máy hủy tài liệu hở 12 cuốn sách
* Mới Fritz 12 giao diện người dùng
* Ảnh thực tế 3D ban trong năm thiết kế khác nhau
* Đề tài cơ sở dữ liệu với 1.500.000 trò chơi
* 12 tháng cơ bản để truy cập vào máy chủ cờ vua lớn nhất thế giới Playchess.com


Máy hủy tài liệu của danh hiệu vô địch thế giới:
* Jakarta 1996: vi máy tính vô địch thế giới
* Paderborn 1999: Không giới hạn vô địch thế giới
* London 2000: vi máy tính vô địch thế giới
* Maastricht 2001: vi máy tính vô địch thế giới
* Maastricht 2002: Blitz máy tính vô địch thế giới
* Graz 2003: vô địch thế giới không giới hạn và vô địch thế giới máy tính Blitz
* Tel Aviv 2004: Blitz máy tính vô địch thế giới
* Reykjavík 2005: Blitz máy tính vô địch thế giới
* Mainz 2006 Chess960 máy tính vô địch thế giới
* Amsterdam 2007: Blitz máy tính vô địch thế giới.

Yêu cầu hệ thống:
Tối thiểu: Pentium III 1 GHz, 1,5 GB RAM,
Windows Vista, XP (Service Pack 3), Windows 7,
DirectX9 card đồ họa với 256 MB RAM,
DVD-ROM,
Windows Media Player 9, truy cập internet (playchess.com, cập nhật và kích hoạt).

Được giới thiệu: PC Intel Core 2 Duo, 2.4 GHz,
3 GB RAM,
Windows 7, DirectX 10 card đồ họa (hoặc tương thích) với 512 MB RAM hoặc hơn, âm thanh 100% DirectX 10 thẻ tương thích,
Windows Media Player 11,
DVD ROM và truy cập internet (playchess.com, cập nhật và kích hoạt)

1. Unrar.
2. Burn hoặc gắn kết ảnh.
3. Cài đặt trò chơi.
4. Sao chép nứt ChessBaseAdminTool.exe từ thư mục Crack / trên đĩa DVD vào thư mục cài đặt của bạn và chạy nó.
5. Sử dụng keygen để kích hoạt offline. Nhập lại sự nối tiếp khi bạn bắt đầu trò chơi cho lần đầu tiên.
6. Chơi trò chơi.Dracula: The Resurrection (PC) | 1.15 GB
Genre: Adventure
Link (s): hotfile | uploading | rapidshare

Dracula Resurrection, a point-and-click adventure game from DreamCatcher Interactive, begins seven years after the primary events of the book. Mina has begun acting strangely, and some force is drawing her back to Transylvania. Harker follows his wife in hopes of saving her and finds that, indeed, Dracula is undead and well. But exactly how he returns from being a few handfuls of dust is never made clear. Perhaps the designers thought sunlight was an insufficient way to kill a vampire, even though it's been a staple of the vampire mythos. Whatever the reason, Dracula's titular revival is never explained or even discussed. He's just back, and the game begins from this shaky foundation.Attempting to write a sequel to such a seminal horror novel is an understandably treacherous task, and so it's probably for the best that Dracula Resurrection has such a thin story. Other than the setup and the conclusion, there's very little in the way of narrative. As Harker, you must explore two major areas - the town surrounding Dracula's castle and the castle itself. Exploration is done from the first-person perspective typical to adventure games. You move from static point to static point, and at each node you can look around and interact with people and objects.

Dracula: The Resurrection Tech Info
Publisher: DreamCatcher Interactive
Developer: Canal+ Multimedia
Genre: Adventure
ESRB: MATURE
ESRB Descriptors: Mature Sexual Themes, Animated Violence

Minimum System Requirements
System: Pentium-166 or equivalent
RAM: 128 MB
Video Memory: 32 MBDownload:(File-Rack & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://uploading.com/files/8c135em3/ula_res_T%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://hotfile.com/dl/26728255/857ddbe/ula_res_T_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8399977/ula_res_Tlinks.txt.html

Dracula Resurrection, một điểm-và nhấp vào trò chơi mạo hiểm từ Dreamcatcher Interactive, bắt đầu bảy năm sau khi sự kiện chính của cuốn sách. Mina đã bắt đầu hành động lạ, và một số lực lượng là bản vẽ của mình để trở lại Transylvania. Harker sau vợ với hy vọng tiết kiệm và cô thấy rằng, quả thật vậy, Dracula và cũng là undead. Nhưng chính xác như thế nào, ông trở về từ một vài handfuls bụi là không bao giờ được thực hiện rõ ràng. Có lẽ các nhà thiết kế nghĩ ánh sáng mặt trời là một cách không đủ để giết một ma cà rồng, mặc dù nó được một yếu của Mythos ma cà rồng. Dù là lý do, phục hưng danh nghia Dracula là không bao giờ giải thích hoặc thậm chí đã thảo luận. Ông chỉ trở lại, và trò chơi bắt đầu từ nền tảng này run rẩy.Cố gắng để viết phần tiếp theo như một cuốn tiểu thuyết kinh dị hội thảo là một nhiệm vụ thể hiểu treacherous, và do đó, nó có thể là tốt nhất cho rằng Dracula Resurrection đã như một câu chuyện mỏng. Khác hơn là việc thiết lập và kết luận, có rất ít trong cách của câu chuyện. Theo Harker, bạn phải khám phá hai lĩnh vực chính - thị trấn xung quanh lâu đài của Dracula và lâu đài của chính nó. Thăm dò được thực hiện từ quan điểm đầu tiên người tiêu biểu cho các trò chơi mạo hiểm. Bạn di chuyển từ điểm tĩnh để trỏ tĩnh, và ở mỗi nút, bạn có thể nhìn quanh và tương tác với người dân và các đối tượng.

Dracula: The Resurrection Công nghệ Thông tin
Nhà xuất bản: Dreamcatcher Interactive
Phát triển: Canal + đa phương tiện
Thể loại nhạc: Phiêu lưu
ESRB: MATURE
ESRB Descriptors: Mature Sexual Themes, Animated Violence

Hệ thống tối thiểu
Hệ thống: Pentium-166 hoặc tương đương
RAM: 128 MB
Video Memory: 32 MBGrand Ages: Rome Reign of Augustus (2010/ENG)-RELOADED
PC | English | Kalypso Media | 23.01.2010 | 1.02 GB
Genre: Real-time / 3D Strategy / Add-on

Addon Reign of Augustus will offer players a new campaign length in 12 missions, a dozen locations for single player and six levels for multiplayer. The governor will be able to build four new buildings (Senate, the Odeon, a hospital and tax service), to connect their settlements with the other Roman cities by road and take one of two dozen new "talent".

System requirements:
Operating system: Windows ® XP & Vista
Processor: 2.5 GHz Single Core Processor
Memory: 1 GB RAM
Hard disk space: 4 GB
Video: 128 MB 3d Video Card (GeForce ® 6600/Radeon ® 9600 or better)
DirectX ® Version: 9c

Installation:
1) Unpack using WinRAR
2) Mount image through Daemon Tools
3) Set an addon to the original version of the game Grand Ages: Rome
4) Copy the contents of the folder Crack in a folder with a game (substitute)
5) Play

Download:(File-Rack & HotFile & Uploading & SharingMatrix & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/26726849/1298363/GARTRAreload_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/m3437c2b/GARTRAreload%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://www.ziddu.com/download/8399910/GARTRAreloadlinks.txt.html

Addon Reign of Augustus sẽ cung cấp cho người chơi một chiều dài chiến dịch mới trong 12 nhiệm vụ, một chục địa điểm cho các cầu thủ duy nhất và sáu cấp cho nhiều người. Thống đốc sẽ có thể xây dựng bốn tòa nhà mới (Thượng viện, các Odeon, một bệnh viện và các dịch vụ thuế), để kết nối các khu định cư của họ với các thành phố La Mã khác bằng đường bộ và mất một trong hai chục mới "tài năng".

Yêu cầu hệ thống:
Hệ điều hành: Windows ® XP & Vista
Bộ xử lý: 2.5 GHz Single Core Processor
Bộ nhớ: 1 GB RAM
Đĩa cứng không gian: 4 GB
Video: 128 MB 3ngày Video Card (6600/Radeon ® GeForce ® 9.600 hoặc tốt hơn)
DirectX ® Version: 9c

Cài đặt:
1) Mở hộp bằng cách sử dụng WinRAR
2) Mount hình ảnh thông qua các Daemon Tools
3) Đặt một addon với phiên bản gốc của trò chơi Grand Cổ: Rome
4) Sao chép nội dung của Crack thư mục trong một thư mục với một trò chơi (thay thế)
5) Play
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 02-07-2010 lúc 03:54 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn