View Single Post
  #15  
Old 01-28-2010
binhvt107cn0277's Avatar
binhvt107cn0277 binhvt107cn0277 is offline
Senior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2007
Bài gởi: 720
Thanks: 85
Thanked 188 Times in 126 Posts

Level: 24 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 583
Magic: 240 / 19337
Experience: 32%

Send a message via Yahoo to binhvt107cn0277
Default


Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection
Publisher: Crave Entertainment | Platform: WII | Region: USA | ESRB: E | English | ISO | 4.33Gb
Genre: Pinball

he first release in Crave Entertainment's highly praised Pinball Hall of Fame collection of games, and the second released in the U.S. overall, Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection for Wii is packed with a wide selection of classic upright pinball machine designs by famed arcade game manufacturer Gottlieb. Featuring intuative flipper, ball launch and tilt functionality utilizing the Wii Remote, as well as multiplayer pinball games for up to four players, The Gottlieb Collection is a retro gaming party that is tailor-made for play on Wii.

Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection game logo
Classic Pinball Reborn
Get ready to relive the days when the pinball table was king, but play like you have unlimited quarters. Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection resurrects eleven of Gottlieb’s greatest pinball machines spanning decades of arcade pinball’s golden age. Recreated in a stunning 3D environment, the game play, visuals and sound effects are so authentic, you'll feel like you're in a real arcade standing in front of your favorite machine. Players can choose from such classic Gottlieb tables as Ace High, Central Park, Big Shot, Genie, Black Hole, Victory, and Tee'd Off.

A classic pinball game carrying the Gottlieb logo in Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection
The golden age of pinball play reborn for Wii.

Tables and Gameplay
Just as with real pinball action, the play found within Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Collection is simple, yet addictively fun. The 11 tables included range from classic mechanical designs, to more recent digital versions, and even include a few non-pinball machines from Gottlieb's manufacturing history, like the bowling game "Strikes 'n' Spares", "Xolten the Fortune Teller" and the "Love Meter." Machines are housed and selected from a realistic-looking in-game arcade and action is easily controlled via the triggers of the Wii Remote/Nunchuk controller configuration, with tilts accomplished with a shake of the Wii Remote.

Key Game Features
* In-game art and fun facts about the history of each table.
* Tutorial fly-through of each table which allow you to plan your strategy and make every shot count.
* A deep selection of eleven tables with unlockable bonus table.
* Scoring options including per-player and per-table high scores.
* Easy to master flipper controls utilizing the Wii Remote/Nunchuk controller configuration.
* Multiplayer game option for up to four players.


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/25302248/1e378a9/PP_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/44cfbb96/PP%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/339317995/PP__links.txt

ông đầu tiên phát hành tại Crave Entertainment của ca ngợi bắn đạn cao Hall of Fame bộ sưu tập các trò chơi, và lần thứ hai phát hành trong tổng thể của Mỹ, bắn đạn Hall of Fame: The Gottlieb Bộ sưu tập dành cho Wii được đóng gói với một sự lựa chọn nhiều mẫu thiết kế máy cổ điển bình pinball bởi arcade nổi tiếng trò chơi nhà sản xuất Gottlieb. Với đặc trưng flipper intuative, khởi động và chức năng nghiêng bóng sử dụng Remote Wii, cũng như các trò chơi pinball nhiều đến bốn người chơi, The Gottlieb Bộ sưu tập là một game retro bên đó là thợ may, làm cho chơi trên Wii.

Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Bộ sưu tập trò chơi logo
Classic đạn Reborn
Chuẩn bị sẵn sàng để sống lại những ngày khi bảng pinball là vua, nhưng chơi như bạn có khu không giới hạn. Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Bộ sưu tập resurrects mười một máy pinball Gottlieb's lớn nhất bao trùm nhiều thập kỷ của tuổi vàng arcade pinball's. Tái tạo trong một môi trường 3D tuyệt đẹp, các chơi trò chơi, hình ảnh và các hiệu ứng âm thanh như vậy là xác thực, bạn sẽ cảm thấy như bạn đang đứng trong một arcade thực ở phía trước của máy yêu thích của bạn. Người chơi có thể chọn từ các cổ điển Gottlieb bảng như Ace High, Central Park, Big Shot, Genie, Black Hole, chiến thắng, và Tee'd Tắt.

Một trò chơi pinball cổ điển mang logo tại Gottlieb Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Bộ sưu tập
Tuổi vàng của pinball chơi reborn cho Wii.

Bàn Gameplay
Cũng như với các hành động pinball thực, vở kịch hàng trong vòng Pinball Hall of Fame: The Gottlieb Bộ sưu tập là đơn giản, nhưng vẫn addictively vui vẻ. Các bảng biểu bao gồm khoảng 11 từ kiểu dáng cổ điển cơ khí, đến gần đây hơn các phiên bản kỹ thuật số, và thậm chí không bao gồm một vài máy pinball từ lịch sử sản xuất Gottlieb, như các trò chơi bowling "tấn công 'n' Spares", "Xolten của Fortune Teller" và "Love Meter." Máy đang nằm và lựa chọn từ một thực tế-tìm kiếm trong-arcade game và hành động này là một cách dễ dàng kiểm soát thông qua các yếu tố của Remote Wii / cấu hình bộ điều khiển Nunchuk, với tilts thực hiện với một lắc của Remote Wii.

Key Game Features
* Trong trò chơi, nghệ thuật và các sự kiện thú vị về lịch sử của mỗi bảng.
* Hướng dẫn fly-qua của mỗi bảng mà cho phép bạn lập kế hoạch chiến lược của bạn và làm cho mọi tính bắn.
* Một lựa chọn sâu của mười một bảng với bảng tiền thưởng Unlockable.
* Cho điểm chọn khác bao gồm mỗi cầu thủ và mỗi bảng điểm số cao.
* Dễ dàng để làm chủ flipper sử dụng các điều khiển từ xa Wii / Nunchuk điều khiển cấu hình.
* Tùy chọn Multiplayer trò chơi cho tối đa bốn người chơi.Punch Out
Wii – USA | English | Publisher : Nintendo of America | Genre : Boxing, Sports | 4.3GB

Little Mac is back! Everyone’s favorite underdog from the 1980s joins the best of the original Punch-Out!! cast in a modern re-imagination of the series. Players will find familiar names like Glass Joe, King Hippo and trainer Doc Louis. These boxers come to life again in cell-shaded 3-D, complete with hilarious fighting animations and back stories that capture all the fun and flair of the original Punch-Out!! games.
The motion-sensitive controls of the Wii console mean that when players throw punches, Little Mac throws punches as well. Additionally, you can control hooks and jabs by combining motion control with control-stick movement The motion-sensing Wii Remote and Nunchuk controllers turn real-life swings into on-screen punches, so anyone can play. The game can also be played with classic NES-style controls by turning the Wii Remote sideways.
Characters: Little Mac, Glass Joe, King Hippo, Doc Louis, Von Kaiser and newcomer Disco Kid. There are a total of 13 opponents for Little Mac to step into the ring with, 12 of which are returning from previous games in the Punch-Out!! series.
Special powers/weapons/moves/features: Players can obtain special “Star Punches,” which allow Little Mac to take more Health from his rival in a single punch. Players can now use multiple stars in a single punch for an extra-powerful attack.
Control options:
Motion Control (Wii Remote and Nunchuck controllers) Punch-Out!! uses the Wii Remote and Nunchuck controllers to simulate throwing punches. Use the Nunchuck to throw a left punch and the Wii Remote to throw a right punch.
Classic Control (Wii Remote NES™ style) Fans of the NES version and core gamers will be excited to see Nintendo has also included the option to play Punch-Out!! using the classic layout from the original NES controller. Use the 1 and 2 buttons along with the cross pad to throw hooks and jabs or to dodge.Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/25302650/116b9c2/Punch.Out.USA_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/2md45972/Punch.Out.USA%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/339319409/Punch.Out.USA__links.txt

Little Mac là trở lại! Underdog Tất cả mọi người yêu thích từ những năm 1980 tham gia tốt nhất của bản gốc Punch-Out!! cast trong một tái hiện đại tưởng tượng của truyện. Người chơi sẽ tìm thấy cái tên quen thuộc như tinh Joe, vua Hippo và huấn luyện Doc Louis. Những boxers đến với cuộc sống lại trong ô-tô bóng 3-D, hoàn thành với hình ảnh động hilarious chiến đấu và trở lại câu chuyện mà nắm bắt tất cả những niềm vui và flair của bản gốc Punch-Out!! trò chơi.
Chuyển động, nhạy cảm điều khiển của Wii có nghĩa là khi người chơi ném đấm, Little Mac throws punches là tốt. Ngoài ra, bạn có thể kiểm soát móc và Jabs bằng cách kết hợp điều khiển chuyển động với các phong trào thanh điều khiển-Chuyển động-sensing Wii Remote và Nunchuk bộ điều khiển đu quay vào trong cuộc sống thực trên màn hình đấm, do đó, bất cứ ai có thể chơi. Trò chơi cũng có thể chơi với NES cổ điển-phong cách điều khiển bằng cách chuyển các từ xa Wii nghiêng.
Nhân vật: Little Mac, Glass Joe, vua Hippo, Doc Louis, Von Kaiser và Người dùng mới Disco Kid. Có tổng cộng 13 đối thủ để Little Mac để bước vào vòng với, 12 trong số đó được trở về từ các trò chơi trước đó trong Punch-Out!! series.
Đặc biệt, quyền hạn / vũ khí / di chuyển / tính năng: Người chơi có thể có được đặc biệt "Star Bấm lỗ," Little cho phép máy Mac để có thêm sức khỏe từ đối thủ của ông trong một cú đấm duy nhất. Người chơi có thể sử dụng nhiều ngôi sao trong một cú đấm duy nhất cho một cuộc tấn công thêm mạnh mẽ.
Kiểm soát các tùy chọn:
Motion Control (Wii Remote và Nunchuck bộ điều khiển) Punch-Out!! sử dụng từ xa và Wii Nunchuck bộ điều khiển để mô phỏng ném đấm. Sử dụng Nunchuck để ném một cú đấm trái và Wii Remote để ném một cú đấm quyền.
Classic Control (Wii Remote NES ™ phong cách): Fan của các phiên bản và cốt lõi NES game thủ sẽ được vui mừng thấy Nintendo cũng bao gồm các tùy chọn để chơi Punch-Out!! bằng cách bố trí cổ điển từ bộ điều khiển NES gốc. Sử dụng 1 và 2 nút cùng với pad chéo để ném móc và Jabs hoặc để né tránh.Republic: The Revolution (PC) | 819 MB
Genre: Real-Time Strategy
Link (s): hotfile | uploading | rapidshare

Politics abhors a vacuum, and after the fall of the Soviet Union, there were plenty of strong men willing to step up and lead newly independent republics--like Novistrana. In this fictional state, the democratic process lasts but a single election. President Karasov shows his true colors within weeks, declaring himself president for life, instigating mass arrests, and outlawing all opposing political parties. Most wouldn't dare stand up against such a figure, but that's exactly the job you're charged with in Elixir's Republic: The Revolution. It's prime territory to move beyond the kosher politics of stately fundraisers and television issue ads and get your hands dirty with propaganda campaigns, slanderous attacksand targeted violence. It's just too bad that overly linear missions and noninteractive 3D action get in the way of the deep political strategizing of Republic's later levels.
The core game is quite free-form and consists of winning grassroots support, gaining political capital, and undermining opposing factions, but there's no getting around having to do missions to advance the story and, eventually, decide the fate of Novistrana. A new game kicks off with a questionnaire to determine your character's base stats and political leanings and then drops you in the small provincial city of Ekaterine, where your budding faction has some clout in a single district. There isn't a dedicated tutorial section to explain basic concepts like how the district colors (red, blue, and yellow) match up with their political leanings (force, influence, and wealth) or how gaining control over these districts earns you the game's three corresponding resources. You'll have to read the manual for that.

Republic: The Revolution Tech Info
Publisher: Eidos Interactive
Developer: Elixir Studios
Genre: Real-Time Strategy
Release Date: Aug 27, 2003 (more)
ESRB: TEEN
ESRB Descriptors: Mature Sexual Themes, Violence

Minimum System Requirements
System: PIII 800MHz or equivalent
RAM: 512 MB
Video Memory: 32 MB
Hard Drive Space: 1000 MB


Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/25302942/c72be94/republic_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/dm1bedd9/republic%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/339320351/republic__links.txt

Chính trị abhors một chân không, và sau sự sụp đổ của Liên bang Xô viết, đã có rất nhiều người đàn ông mạnh mẽ sẵn sàng bước lên và dẫn nước cộng hòa vừa được độc lập - như Novistrana. Trong hư cấu nhà nước, tiến trình dân chủ kéo dài, nhưng cuộc bầu cử một đơn. Tổng thống Karasov cho thấy màu sắc thật sự của ông trong tuần, tuyên bố mình tổng thống cho cuộc sống, xúi giục quần chúng bắt giữ, và outlawing tất cả các đảng đối lập chính trị. Phần lớn sẽ không dám đứng lên chống lại con số như vậy, nhưng đó là chính xác công việc bạn bị tính phí với ở Cộng hòa Elixir's: Cách mạng. Đó là nguyên tố lãnh thổ để di chuyển vượt ra ngoài chính trị kosher của Fundraisers vấn đề nghiêm và quảng cáo truyền hình và có được bàn tay của bạn bẩn với các chiến dịch tuyên truyền, vu khống các cuộc tấn côngvà nhắm mục tiêu bạo lực. Nó chỉ là quá xấu mà nhiệm vụ quá tuyến tính và hành động 3D noninteractive nhận được trong cách của strategizing sâu của các cấp chính trị sau này của Cộng hòa.
Các trò chơi lõi là khá Việt-dạng và bao gồm hỗ trợ cơ sở chiến thắng, đạt thủ đô chính trị, và phá hoại phe đối lập, nhưng không nhận được xung quanh việc phải làm nhiệm vụ để thăng tiến của câu chuyện và, cuối cùng, quyết định số phận của Novistrana. Một trò chơi mới Khai mạc "với một bảng câu hỏi để xác định liệu thống kê căn cứ nhân vật của bạn và leanings chính trị và sau đó xuống bạn ở thành phố nhỏ của tỉnh Ekaterine, nơi phe vừa chớm nở của bạn có một số khăn trong một khu duy nhất. Hiện không phải là một phần hướng dẫn dành riêng để giải thích các khái niệm cơ bản như thế nào màu sắc huyện (màu đỏ, xanh, và màu vàng) kết hợp với leanings chính trị của họ (lực lượng, ảnh hưởng, và sự giàu có), hoặc làm thế nào đạt được kiểm soát đối với các huyện bạn kiếm được trò chơi của ba tương ứng với nguồn tài nguyên. Bạn sẽ phải đọc hướng dẫn sử dụng cho điều đó.

Cộng hòa: Cách mạng Công nghệ Thông tin
Publisher: Eidos Interactive
Phát triển: Elixir Studios
Thể loại nhạc: Real-Time Strategy
Ngày phát hành: ngày 27 tháng 8 năm 2003 (khác)
ESRB: TEEN
ESRB Descriptors: Mature Sexual Themes, Violence

Hệ thống tối thiểu
System: PIII 800MHz hoặc tương đương
RAM: 512 MB
Video Memory: 32 MB
Hard Drive Space: 1000 MBRiven: The Sequel to Myst (PC) | 2.89 GB
Genre: Adventure
Link (s): hotfile | uploading | rapidshare

Riven's two major puzzles require solving several miniproblems that in turn require close observation of Riven's denizens, colors, and unique numbering system. Gathering those elements becomes routine but just as you get comfortable with the concept there is a clever extra challenge tossed in - a missing color, a broken device, an obtusely revealed animal. Much of Riven's prerelease PR emphasized the environment as a source of clues and puzzle solutions. It is, but not to the large extent and subtle degree you may expect.There are no technological breakthroughs but plenty of high-quality production values. The QuickTime animations - doors opening, levers moving, drawbridges dropping - are larger and blend well with the backgrounds, but that's principally a reflection of improvements in that display method. The sound effects are perfect and worth the price of high-end speakers, but there is no support of newer 3D audio technology. The graphics are superbly, even fanatically, detailed but that's more an aesthetic decision than a technical achievement.

Riven: The Sequel to Myst Tech Info
Publisher: Red Orb Entertainment
Developer: Cyan Worlds
Genre: Adventure

Minimum System Requirements
System: Pentium-200 or equivalent
RAM: 128 MB
Hard Drive Space: 1 GB

Download:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/25303267/ca383b7/Riven_1-5_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/b3cf8m2b/Riven_1-5%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/339321447/Riven_1-5__links.txt

Riven của hai câu đố lớn đòi hỏi phải giải quyết một số miniproblems đó lần lượt yêu cầu quan sát chặt chẽ của denizens, màu sắc Riven, và duy nhất số hệ thống. Tập hợp những yếu tố trở thành thói quen nhưng cũng giống như bạn nhận thấy thoải mái với quan niệm đó là một thách thức thêm minh tossed tại - một màu mất tích, một thiết bị hỏng, một động vật obtusely tiết lộ. Nhiều prerelease Riven's PR nhấn mạnh môi trường như là một nguồn manh mối và giải pháp puzzle. Đó là, nhưng không phải ở mức độ lớn và mức độ tinh tế bạn có thể mong đợi.Không có những đột phá về công nghệ nhưng rất nhiều cao giá trị sản xuất chất lượng. Những hình ảnh động QuickTime - mở cửa, đòn bẩy di chuyển, drawbridges rơi - là lớn hơn và cũng trộn với nguồn gốc, nhưng đó là một sự phản ánh chủ yếu của phương pháp cải tiến trong đó hiển thị. Các hiệu ứng âm thanh hoàn hảo và đáng giá của loa cao cấp, nhưng không có sự hỗ trợ của công nghệ mới hơn âm thanh 3D. Các đồ họa là tuyệt vời, ngay cả fanatically, chi tiết, nhưng đó là thêm một quyết định thẩm mỹ hơn là một thành tích kỹ thuật.

Riven: The Sequel to Myst Công nghệ Thông tin
Nhà xuất bản: Red Orb Entertainment
Phát triển: Cyan Worlds
Thể loại nhạc: Phiêu lưu

Hệ thống tối thiểu
Hệ thống: Pentium-200 hoặc tương đương
RAM: 128 MB
Hard Drive Space: 1 GBCricket Revolution (2009)
PC Game | Windows | Mindstorm Studios | 660 MB

Cricket Revolution is a multiplayer cricket sports action title for the PC. With innovative gameplay, single and multiplayer game modes, local and global tournaments, and challenging AI opponents that learn from your every move, Cricket Revolution is a cricket gaming experience unlike any other!

“ Key features:
Experience Authentic Batting Gameplay: Cricket Revolution's batting system lets players command both shot selection and placement seamlessly with action oriented key mappings. Elements like batsman abilities, level, and states, combined with a full set of motion captured cricketing shots makes batting a powerful experience like no other cricket game of the past.
Dominate the Awards and Achievements Leaderboards: Are you the top batsman in the world? Have you taken more hat tricks than anyone to date? Have you never lost a match online? No milestone achieved in Cricket Revolution goes unnoticed! From legendary performances to match winning innings to hat tricks, Cricket Revolution brings a comprehensive list of awards and achievements to cricket games. Get into your gear and win them!
View and Track Complete Statistics and Performance Data: Every wicket you take, every century you score, every run you make is tracked, stored, and analyzed after every match to give you a comprehensive statistics tracking system. View scorecards from last season's matches; pull up your batting history and watch your average improve over time; count your wicket victims and watch yourself rise to the top of the leaderboards!
Master the 'Bowling Gadget': Unleash your bowling mind upon your opponents with complete control and confidence using Cricket Revolution's 'Bowling Gadget'. Speed, turn, swing, seam movement and special deliveries are perfectly orchestrated at the bowler's will. The bowling gameplay allows bowlers to concentrate on mind games with the batsmen instead of wrestling with the bowling controls.
Compete For Glory on the Revolution Servers: Challenge friends and foes alike across the globe in a bid to dominate the Revolution Online leaderboards! Cricket Revolution takes your gaming experience to the next level with a complete in-game community network with chat rooms, friends, tournaments, ranking, and leaderboards. ”


System Requirements

Minimum:
OS: Windows 2000/NT/XP/Vista
Processor: Pentium 4, 2.0GHz processor
Memory: 512 MB RAM (1 GB for Vista)
Graphics: 128 MB supported video card
DirectX®: 9.0c or later
Hard Drive: 1 GB available
Sound: DirectX compatible sound card

Recommended:
OS: Windows XP/Vista
Processor: Intel® 2.4 GHz Dual Core processor
Memory: 1 GB RAM (2 GB for Vista)
Graphics: 256 MB 6600 Nvidia graphics card or ATI equivalent
DirectX®: 9.0c or later
Hard Drive: 1 GB available
Sound: DirectX compatible sound cardDownload:(Rapidshare & HotFile & SharingMatrix & Uploading & TurboBit)
Uploading and Hotfile is good file hosting ! You need have a premium account to download faster.
Code:
http://hotfile.com/dl/25859718/b12c851/Cricket.Revolution.PC.CD.English_costibardash_links.txt.html
Mirror link:
Code:
http://uploading.com/files/d1dmda7e/Cricket.Revolution.PC.CD.English_costibardash%2B%2Blinks.txt/
Mirror link:
Code:
http://rapidshare.com/files/341446851/Cricket.Revolution.PC.CD.English_costibardash__links.txt

Cricket Cách mạng là một môn thể thao cricket nhiều hành động tiêu đề cho máy PC. Với gameplay sáng tạo, chế độ chơi đơn và nhiều người, địa phương và toàn cầu của giải đấu, và thách thức đối thủ AI mà học hỏi từ di chuyển của bạn mỗi, Cricket Cách mạng là một trò chơi cricket kinh nghiệm không giống như bất kỳ khác!

"Các tính năng chính:
Kinh nghiệm Authentic Batting Gameplay: Cricket batting Cách mạng của hệ thống cho phép người chơi lựa chọn lệnh bắn cả hai và vị trí liền mạch với hành động theo định hướng ánh xạ phím. Batsman yếu tố như năng lực, trình độ, và tiểu bang, kết hợp với một tập các chuyển động bị bắt làm cho mũi chích ngừa cricketing batting một kinh nghiệm mạnh mẽ như không có trò chơi cricket khác của quá khứ.
Thống trị các giải thưởng và thành tựu Leaderboards: Bạn là batsman hàng đầu thế giới? Quý vị có thủ đoạn hat nhiều hơn bất kỳ ai cho đến nay? Bạn đã bao giờ bị mất một tuyến phù hợp? Không có sự kiện quan trọng đạt được trong cuộc Cách mạng Cricket đi không hề! Từ màn trình diễn huyền thoại để phù hợp với thủ đoạn giành innings hat, Cricket Cách mạng đem lại một danh sách toàn diện của giải thưởng và thành tích để trò chơi cricket. Nhận được vào bánh của bạn và giành chiến thắng họ!
Xem và Track Hoàn Thống kê và Dữ liệu Hiệu suất: Mỗi wicket bạn đi, mỗi thế kỷ bạn có điểm số, mỗi khi chạy bạn có thể làm là theo dõi, lưu trữ, và phân tích sau mỗi trận đấu để cung cấp cho bạn một số liệu thống kê toàn diện hệ thống theo dõi. Xem scorecards từ trận đấu cuối mùa của; kéo lên lịch sử batting của bạn và xem trung bình của bạn cải thiện theo thời gian; số nạn nhân wicket của bạn và xem mình vươn lên phía trên leaderboards!
Chuyên gia 'Bowling Tiện ích': Unleash tâm bowling của bạn khi đối thủ của bạn với các điều khiển hoàn toàn và bảo mật bằng cách sử dụng Cricket Cách mạng của 'Bowling Tiện ích'. Tốc độ, rẽ, swing, phong trào seam và giao hàng đặc biệt là hoàn hảo lúc sẽ sắp của bowler. Các trò chơi bowling cho phép Bowlers phải tập trung vào các trò chơi tâm với batsmen thay vì đấu vật với các điều khiển bowling.
Để cạnh tranh trên Glory Máy chủ Cách mạng: Thách thức bạn bè và kẻ thù như nhau trên toàn cầu trong một giá thống trị cuộc Cách mạng online leaderboards! Cricket Cách mạng mất kinh nghiệm chơi game của bạn đến cấp độ tiếp theo với một hoàn thành trong trò chơi cộng đồng mạng với phòng chat, bạn bè, giải đấu, xếp hạng, và leaderboards. "


Yêu cầu hệ thống

Tối thiểu:
OS: Windows 2000/NT/XP/Vista
Processor: Intel Pentium 4, bộ vi xử lý 2.0GHz
Memory: 512 MB RAM (1 GB cho Vista)
Đồ họa: 128 MB hỗ trợ thẻ video
DirectX ®: 9.0c hoặc mới hơn
Hard Drive: 1 GB có sẵn
Sound: DirectX compatible sound card

Được giới thiệu:
Hệ điều hành: Windows XP / Vista
Processor: Intel ® 2.4 GHz Dual Core
Bộ nhớ: 1 GB RAM (2 GB cho Vista)
Đồ họa: 256 MB 6.600 Nvidia card đồ họa ATI hoặc tương đương
DirectX ®: 9.0c hoặc mới hơn
Hard Drive: 1 GB có sẵn
Sound: DirectX compatible sound card
__________________
Vũ Thanh Bình (boy)
Lớp CN107A4

thay đổi nội dung bởi: binhvt107cn0277, 01-28-2010 lúc 10:41 PM. Lý do: Hệ thống tự động gộp hai bài viết liền nhau trong khoảng thời gian 12 tiếng.
Trả Lời Với Trích Dẫn