Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 03-03-2008
cqhung's Avatar
cqhung cqhung is offline
Administrator
 
Tham gia ngày: Feb 2006
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 948
Thanks: 7
Thanked 1,142 Times in 388 Posts

Level: 27 [♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 659
Magic: 316 / 25235
Experience: 37%

Send a message via Yahoo to cqhung Send a message via Skype™ to cqhung
Default Đề cương Các chuyên đề về kỹ thuật chuyển mạch (Hệ 5+2.5 năm)

I. GIỚI THIỆU CHUNG
1. Tên học phần: CÁC CHUYÊN ĐỀ KỸ THUẬT CHUYỂN MẠCH (Optional Objects Of Switching Technique)
2. Hệ đào tạo: Đại học
3. Ngành đào tạo: ĐTVT
4. Mã học phần : 411CĐM460
5. Loại mô học: Chuyên ngành; Tự chọn
6. Khoa: Viễn thông
7. Thời lượng : 2 đvht
( Phân chia thời lượng Lý thuyết và Tiểu luận tùy thuộc vào số lượng nội dung chuyên đề)
8. Yêu cầu kiến thức cần trước : Kỹ thuật chuyển mạch 1, 2.
9. Giới thiệu học phần :
Học phần nhằm giáo dục, rèn luyện sinh viên năng lực tự học, kỹ năng trình bày một vấn đề khoa học bằng văn bản và thuyết trình( dung Slide). Mỗi nhóm sinh viên chọn một đề tài trong các chuyên đề được giới thiệu, tìm đọc, nghiên cứu tài liệu và trình bày nội dung trong khoảng 20-30 trang.
Trong các Chuyên đề giới thiệu ở phần dưới, Bộ môn sẽ chọn giới thiệu một số ( 3 hoặc nhiều hơn) Chuyên đề, tuỳ theo số lượng và thực tế năng lực học tập của sinh viên.
Chuyên đề 1: Các thuật toán lập lịch trong chuyển mạch gói
Chuyên đề này gồm các kiến thức về các thuật toán lập lịch để tăng hiệu năng của trường chuyển mạch như thuật toán ghép lặp song song (PIM), thuật toán ghép quay vòng lặp (iRRM), thuật toán ghép quay vòng lặp có trượt (iSLIP), thuật toán ghép quay vòng lặp đối ngẫu (DPRM)...và đánh giá hiệu năng của trường chuyển mạch thông qua các kiểu lập lịch khác nhau.
Chuyên đề 2: Các bộ định tuyến tốc độ Tetabit
Chuyên đề này đi sâu nghiên cứu các chức năng chuyển mạch và định tuyến thuộc từng lớp của Router, kỹ thuật Cache, các phương pháp tối ưu hoá tìm kiếm nhanh bảng định tuyến và xử lý gói tin, kiến trúc các Router cho các dịch vụ phân biệt.
Chuyên đề 3: Sắp hàng tại các chuyển mạch ATM
Chuyên đề này đi sâu nghiên cứu về hoạt động sắp hàng của các gói tin tại các chuyển mạch ATM và IP, các phương trình cân bằng trong việc đệm các gói tin, tính toán phân bố xác xuất trạng thái của bộ đệm, phân tích trong ứng dụng cho các hàng đợi loại M/D/1 cho một số dịch vụ tiêu biểu.
Chuyên đề 4: Quản trị tài nguyên trong bộ định tuyến IP
Chuyên đề này đi sâu nghiên cứu về đặc tính của các luồng lưu lượng gói, phân tích hoạt động của các hàng đợi cho các luồng lưu lượng này, quản trị bộ đệm FIFO, xác xuất huỷ gói, các thuật toán lập lịch cho các bộ đệm ảo trong các bộ định tuyến IP.
Chuyên đề 5: Điều khiển chấp nhận kết nối và điều khiển thông số mạng trong chuyển mạch ATM
Chuyên đề này đi sâu nghiên cứu về hợp đồng lưu lượng, lưu lượng tải cho phép, thuật toán CAC trên cơ sở phân tích hàng đợi kiểu M/D/1, tải cho phép cho các luồng lưu lượng chùm và tính toán hệ số trễ cho lưu lượng chùm tại các nút chuyển mạch ATM; các thuật toán điều khiển thông số mạng.
Chuyên đề 6 : Hệ thống chuyển mạch đa dịch vụ A1000MME10
Chuyên đề giới thiệu hệ thống chuyển mạch băng rộng cho các dịch đa phương tiện; sự tiến triển từ A1000E10 đến A1000MME10; kết nối SDH trong hệ thống; cấu trúc khối chuyển mạch tế bào RCH; Kết nối OCB HC với mạng IP.
Chuyên đề 7 : H ệ th ống chuy ển m ạch m ềm HIQ 9200
N ội dung ch ủ y ếu c ủa chuy ên đ ề: Giới thiệu mạng SURPASS và họ SURPASS HiQ của Siemens, cấu trúc chức năng của hệ thống chuyển mạch mềm hiQ 9200, các dịch vụ được triển khai trên hệ thống .
Chuyên đề 8 : Kiến trúc bộ định tuyến lõi M160 Juniper
Chuyên đề cung cấp kiến thức về cấu trúc bộ định tuyến tốc độ cao sử dụng công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức, các giao diện kết nối với các thiết bị trong mạng NGN.
II. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chuyên đề 1. Các thuật toán lập lịch trong chuyển mạch gói
1.1.Phân loại tắc nghẽn trong trường chuyển mạch
1.2.Phương pháp tăng hiệu năng của trường chuyển mạch
1.3.Thuật toán ghép lặp song song (PIM)
1.4.Thuật toán thuật toán ghép quay vòng lặp (iRRM)
1.5.Thuật toán ghép quay vòng lặp có trượt (iSLIP)
1.6.Thuật toán ghép quay vòng lặp đối ngẫu (DPRM)
1.7.Thuật toán quay vòng Greed
1.8.Các thuật toán khác
1.9.Đánh giá hiệu năng trên chuyển mạch tế bào (ma trận chuyển mạch 4x4), sử dụng đệm đầu vào.
Chuyên đề 2. Các bộ định tuyến tốc độ Tetabit (Tetabit Router)
2.1. Quá trình tiến triển của Router
2.2. Đánh giá hiệu năng của Router
2.3. Chuyển mạch và định tuyến trong Router
2.4. Các phương pháp tìm kiếm nhanh bảng định tuyến
2.5. Tối ưu hoá quá trình xử lý gói
2.6. Kiến trúc Router cho các dịch vụ phân biệt
2.6. Các sản phẩm Router tốc độ cao tiêu biểu
Chuyên đề 3. Sắp hàng tại các nút chuyển mạch ATM
3.1. Hoạt động sắp hàng của các tế bào ATM trong các bộ đệm đầu ra
3.2. Các phương trình cân bằng cho việc đệm tế bào
3.3. Tính toán phân bố xác xuất trạng thái
3.4. Phân tích bộ đệm đầu ra hữu hạn
3.5. Hoạt động sắp hàng mức tế bào (Cell Scale)
3.6. Phân tích hàng hữu hạn cho tín hiệu vào tốc độ cố định
3.6. Gần đúng hoá luồng lưu lượng lớn cho hàng đợi kiểu M/D/1
3.8. Sắp hàng mức tế bào tại các chuyển mạch ATM
3.9. Sắp hàng mức tế bào tại các chuyển mạch ATM
3.10. Hoạt động sắp hàng mức chùm (Burst Scale)
Chuyên đề 4. Quản trị tài nguyên trong bộ định tuyến IP
4.1. Hoạt động sắp hàng của các gói tin tại các bộ đệm của bộ định tuyến IP
4.2. Các phương trình cân bằng cho việc đệm gói tin tại các bộ định tuyến IP
4.3. Hoạt động sắp hàng của các gói tin tại các bộ đệm của bộ định tuyến IP (Geo/Geo/1)
4.4 Đặc tính kết hợp của một luồng gói
4.5. Phân tích hoạt động của luồng gói kết hợp
4.6. Điều kiện lưu lượng của các luồng gói kết hợp
4.7 Quản trị bộ đệm FIFO
4.8. Xác xuất loại bỏ gói tin
4.9. Thuật toán lập lịch cho các bộ đệm ảo
Chuyên đề 5. Điều khiển chấp nhận kết nối và điều khiển thông số mạng trong chuyển mạch ATM
5.1. Hợp đồng lưu lượng
5.2. Lưu lượng tải cho phép
5.3. Thuật toán điều khiển chấp nhận kết nối trên cơ sở phân tích hàng đợi kiểu M/D/1
5.4. Tốc độ tế bào tương đương và điều khiển chấp nhận kết nối tuyến tính
5.5. Tính toán hệ số trễ mức chùm
5.6. Các tiêu chuẩn liên quan đến điều khiển chấp nhận kết nối
5.6. Phòng vệ mạng
5.8. Điều khiển tốc độ trung bình
5.9. Các thuật toán điều khiển thông số mạng
Chuyên đề 6: Hệ thống chuyển mạch đa dịch vụ A1000MME10
6.1. Sự đòi hỏi phải chuyển đổi công nghệ chuyển mạch
6.2. Sự tiến triển từ A1000E10 sang A1000MME10
6.3. Chuyển đổi hệ thống điều khiển
6.4. Cấu trúc trường chuyển mạch tế bào
6.5. Kiến trúc chuyển mạch Bannyan không tổn thất
6.6. Kết nối A1000MME10 với mạng IP
6.7. Kiến trúc khối kết nối thuê bao băng rộng trong A1000MME10 CSN MM
Chuyên đề 7: Hệ thống chuyển mạch mềm HIQ 9200
7.1. Giới thiệu mạng SURPASS và họ SURPASS HiQ của Siemens
7.2. Một số chức năng chính của hiQ 9200
7.3. Các khối chức năng của hiQ 9200
7.4. Cấu trúc phần cứng của hiQ 9200
7.5. Các thông số kỹ thuật của SURPASS hiQ 9200
7.6 .Hoạt động của hiQ 9200 Softswitch
7.7. Nâng cấp từ hiQ 9200 Softswitch lên hiE 9200 Softswitch
7.8 Các dịch vụ triển khai
Chuyên đề 8: Kiến trúc bộ định tuyến lõi M160 Juniper
8.1.Kiến trúc chức năng bộ định tuyến tốc độ cao
8.2.Mô hình kiến trúc chức năng
8.3.Cấu trúc vật lý của các khối chức năng
8.4.Đặc tính các giao diện kết nối với PSTN
8.5.Đặc tính giao diện kết nối với mạng IP
8.6.Ứng dụng thực tiễn tại mạng Việt nam
III. TÀI LIỆU HỌC TẬP
+ Tài liệu tham khảo
:
[1] JM Pitts And JA Schormans, IP and ATM Design and Performance with Application Analysis Software, New York 2001.
[2] H. Jonathan Chao, C. H. Lam and E. Oki, Broadband Packet Swiching Technologies- A Practical Giude to ATM Swiches and IP Routers, Wiley & Sons, Inc.- New York 2001.
[3] Byeong Gi Lee, Broadband Telecommunications Technologies, Artech House- London- 1996.
[4] Oliver Hersent, David Gurle & Jean-Pierre Petit, IP Telephony Paket- Based Multimedia Communications Systems, Addison- Wesley, 2000.
[5] Adrian Farrel- Morgan Kaupmann, Internet And Its Protocols A Comparative Approach, New York- 2000.
[6] ATM Switches- http//www.netlab.hut.fi
[7] ATM Signalling Protocol- http//www.netlab.hut.fi
[8] ATM Buffer- http//www.netlab.hut.fi
+ Tài liệu bài giảng ĐHTX
File Kèm Theo
File Type: doc CacchuyendeKTchuyenmach_DTVT.doc (50.0 KB, 257 lần tải)
__________________
Chu Quang Hưng
Mobi: 0945555549; Tel: 0435541221
Email: chuquanghung@gmail.com


thay đổi nội dung bởi: cqhung, 03-03-2008 lúc 11:52 AM.
Có 6 thành viên đã cảm ơn bài viết của cqhung:
Gởi Ðề Tài Mới  Ðề tài đã khoá


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:30 PM.