Tên người dùng: Mật mã:
Câu lạc bộ sinh viên

TIN TỨC

Sách Bài giảng (ebook) các môn học đã có

Tra cứu điểm các môn học|Hướng dẫn

Các bài thi thử trắc nghiệm trực tuyến

Ngân hàng đề thi các môn học

  #1  
Old 09-01-2006
dhtx's Avatar
dhtx dhtx is offline
Member
 
Tham gia ngày: Dec 2005
Nơi Cư Ngụ: Vietnam
Bài gởi: 93
Thanks: 0
Thanked 129 Times in 32 Posts

Level: 8 [♥ Bé-Yêu ♥]
Life: 0 / 190
Magic: 31 / 7428
Experience: 62%

Default

<B style="mso-bidi-font-weight: normal">GIẢI TÍCH 2[/b]
(ANALYSE 2)
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">1. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Mã học phần: [/b]411TNC113<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">2. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Phân bố kiến thức: [/b]Tổng số 4 đvht, phân bổ như sau:<B style="mso-bidi-font-weight: normal">
[/b]Lý thuyết: 50 tiết , Bài tập: 10 tiết
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">3. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Các học phần điều kiện: [/b]Giải tích 1, Đại số tuyến tính.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">4. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Giới thiệu học phần:[/b]
Hàm số nhiều biến số; cực trị của hàm số nhiều biến số; tích phân bội hai; tích phân bội ba; tích phân đường; tích phân mặt; lý thuyết trường; phương trình vi phân; hệ phương trình vi phân.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">5. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tài liệu học tập[/b]
- <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tài liệu chính[/i][/b]: Vũ Gia Tê, Toán cao cấp A3, Học viện Công nghệ BCVT, 2001.
- <B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Tài liệu tham khảo:[/i][/b]
1. Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Toán học cao cấp, T1,2,3, NXB Giáo dục, 2005
2. G. M. FICHTENGÔN, Giáo trình phép tính vi tích phân, Tập 1,2,3, NXB Giáo dục 1969.
3. Jean - Marie Monier, Giải tích, Tập 1,2,3, NXB Giáo dục, 1999 (bản dịch tiếng Việt).
4. Phan Quốc Khánh, Phép tính vi tích phân, Tập 2, NXB Giáo dục, 2000.
5. Nguyễn Đình Trí (Chủ biên), Bài tập toán cao cấp, Tập 1,2,3, NXB Giáo dục, 2005
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">6. [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Đề cương chi tiết:[/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chương I.[/i][/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal"> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Hàm số nhiều biến (15 tiết)[/b] [/i]
1.1 Khái niệm về hàm nhiều biến số.
1.1.1 Tập hợp trong R<SUP>n</SUP>
- Định nghĩa.
- Tập hợp trong R<SUP>n</SUP>
1.1.2 Miền xác định của hàm số nhiều biến số.
1.1.3 Giới hạn của hàm số nhiều biến số.
1.1.4 Tính liên tục của hàm số nhiều biến số.
1.2 Phép tính vi phân hàm nhiều biến số.
1.2.1 Đạo hàm riêng.
1.2.2 Vi phân toàn phần.
1.2.3 Đạo hàm của hàm số hợp.
1.2.4 Đạo hàm của hàm số ẩn.
1.2.5 Đạo hàm và vi phân cấp cao.
1.2.6 Công thức Taylor.
1.3 Cực trị.
1.3.1 Cực trị của hàm nhiều biến số.
1.3.2 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm nhiều biến trong miền đóng hữu hạn.
1.3.3 Cực trị có điều kiện.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bài tập.[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chương II. Tích phân bội (12 tiết)[/i][/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal">[/i]
2.1. Tích phân phụ thuộc tham số.
2.1.1. Tích phân xác định phụ thuộc tham số.
2.1.2. Tích phân suy rộng phụ thuộc tham số.
2.2. Tích phân bội hai (Tích phân kép)
2.2.1. Khái niệm về tích phân bội hai.
2.2.2. Cách tính tích phân bội hai trong hệ toạ độ Đề các.
2.2.3. Đổi biến và cách tính trong toạ độ cực.
2.2.4. Ứng dụng
2.3. Tích phân bội ba
2.3.1. Khái niệm về tích phân bội ba
2.3.2. Cách tính tích phân bội ba trong hệ toạ độ đề các.
2.3.3. Đổi biến số và cách tính trong toạ độ cầu, toạ độ trụ.
2.3.4. Ứng dụng.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bài tập [/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chương III.[/i][/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal"> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tích phân đường, tích phân mặt (12 tiết)[/b][/i]
3.1. Tích phân đường loại một.
3.1.1. Khái niệm.
3.1.2. Công thức tính.
3.1.3. Ứng dụng.
3.2. Tích phân đường loại hai.
3.2.1. Khái niệm.
3.2.2. Công thức tính.
3.2.3. Công thức Green.
3.2.4. Định lý 4 mệnh đề tương đương.
3.3. Tích phân mặt loại một.
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Công thức tính.
3.3.3. Ứng dụng.
3.4. Tích phân mặt loại hai
3.4.1. Khái niệm
3.4.2. Công thức tính.
3.4.3. Công thức Stokes
3.4.4. Công thức Ostrogradsky
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bài tập.[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chương IV.[/i][/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal"> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Lý thuyết trường (6 tiết)[/b][/i]
4.1. Trường vô hướng.
4.1.1. Khái niệm
4.1.2. Đạo hàm theo hướng, Gradient
4.2. Trường Véctơ
4.2.1. Khái niệm về hàm véctơ, đường dòng và trường véctơ
4.2.2. Rôta véctơ
4.2.3. Dive của một véctơ.
4.3 Toạ độ cong
4.3.1. Định nghĩa toạ độ cong
4.3.2. Các công thức tổng quát, các công thức trong toạ độ cầu và trụ.
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bài tập.[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Chương V.[/i][/b]<I style="mso-bidi-font-style: normal"> <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Phương trình vi phân (15 tiết)[/b][/i]
5.1. Khái niệm chung về phương trình vi phân
5.2. Phương trình vi phân cấp một
5.2.1. Các khái niệm cơ bản.
5.2.2. Các phương trình vi phân cấp một thường gặp.
5.3. Phương trình vi phân cấp hai.
5.3.1. Các khái niệm cơ bản.
5.3.2. Phương trình tuyến tính.
5.3.3. Phương trình tuyến tính có hệ số không đổi.
5.4. Hệ phương trình vi phân.
5.4.1. Khái niệm
5.4.2. Cách giải
5.4.3. Hệ phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất có hệ số không đổi
<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><I style="mso-bidi-font-style: normal">Bài tập.[/i][/b]
<B style="mso-bidi-font-weight: normal">7 [/b]<B style="mso-bidi-font-weight: normal">Tài liệu tham khảo[/b]
1. Bộ chương trình khung GDĐH năm 2005<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
2. Bộ chương trình khung Giáo dục Đại học Đại cương 1995<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
3. Phạm Văn Khuê (Chủ biên), Toán cao cấp A2, NXB Giáo dục, 1997.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
4. Phạm Ngọc Thao (Chủ biên), Bài tập giải tích, NXB Đại học Quốc gia Hà nội, 1998.<B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
5. Lê Ngọc Lăng. Giúp ôn tập tốt môn toán cao cấp, Tập 1,2,3, NXB Giáo dục, 1998. <B style="mso-bidi-font-weight: normal">[/b]
6. Charles Dixon, Applied Mathematics of Science and Engineering, John Wiley &amp; Sons London-NewYork, <st1:City w:st="on">Sydney</st1:City>, <st1lace w:st="on"><st1:City w:st="on">Toronto</st1:City></st1lace> 1971. <B style="mso-bidi-font-weight: normal"> [/b]
Trả Lời Với Trích Dẫn
Có 3 thành viên đã cảm ơn bài viết của dhtx:
Gởi Ðề Tài Mới  Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đếnPowered by: vBulletin Version 3.6.7 Copyright © 2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:53 AM.